خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت امری نکوهیده

خیانت در امانت چه از نظر اخلاقی و چه از نظر اعتقادات مذهبی امری نکوهیده و زشت است. خیانت در امانت در مقابل امانتداری و امین بودن است و در قانون اسلامی با عنوان جرم تلقی میشود. همانطور که میدانید پیامبر اکرم نزد مردم با عنوان امین و امانتدار معروف بوده است و مردم اشیای گرانبهای خود را به حضرت میسپردند تا از آن برایشان حفاظت و نگهداری کند. پیامبر در این امر همیشه امانتدار بودند و حتی اگر کفار چیزی را نزد او میسپردند از آن حفاظت کرده و آن مال را به آنان بازمیگرداند. امروز در مشاورین حقوقی دادارتل به این جرم اختصاص داده شده است.

جرم خیانت در امانت چیست

جرم با عنوان خیانت در امانت اولین بار در سال ۱۳۷۵ و با ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات به تصویب رسید.

آنچه که جرم خیانت در امانت قانون اعلام میدارد این است که:

اگر اموال غیر منقول یا منقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و شبیه آن که به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا را بر این گذاشته اند که اشیای ذکر شده به صاحب آن بازگردانده شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، به ضرر مالکین یا متصرفین آنها را استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌محکوم میشود که میزان آن از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

در این ماده تصاحب یعنی شخص طوری رفتار کند که گویی صاحب آن مال است.

تلف کردن یعنی به مال صدمه ای بزند و یا آن را نابود کند.

مفقود شدن و گم شدن مورد امانت نیز یکی از عناصر جرم خیانت در امانت میباشد.

اثبات خیانت در امانت

وکیل پایه یک مشاورین حقوقی دادارتل پاسخ میدهد: هر جرمی برای اثبات شدن نیاز به ادله و شرایطی دارد. برخی از جرم ها کاملا مشهود هستند و به راحتی میتوان آنها را اثبات کرد. اما نوع دیگری از جرم ها نیز وجود دارد که به دلیل مشهود نبودن اثبات آن ناممکن است و یا بسیار سخت میباشد. اثبات خیانت در امانت بر عهده شخصی است که امانت خود را به شخصی سپرده است. بعد از اثبات میتوان در مورد شخص خائن حکم صادر نمود. البته بیمه چند برابر ارزش امانت را به شخص خواهد داد. فرد باید توانایی آن را داشته باشد که با مدارک کامل اثبات کند که مال به امانت گذاشته شده است. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر به مشاوره حقوقی دادارتل مراجعه نمایید.

خیانت در امانت پول

پول در واقع یک مال غیر عینی است و گاهی ممکن است که به امانت گذاشته شود. در مورد موارد غیر عینی همچون پول حتما نباید عین پول داده شده پس داده شود و اگر به همان مقدار پس داده شود کافی است. منظور این است که اگر عین همان سکه ها و اسکناس ها پس داده شود خیانت در امانت رخ نداده است. مثلا شخصی پولی را به امانت به کسی میسپارد تا با آن کاری انجام بدهد. این کاملا غیر منطقی است که انتظار داشته باشد عین همان اسکناس ها با همان شماره سریال را به او پس بدهد. در این صورت موضوعی به نام امانت سپردن پول زیر سوال میرود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید