مهریه بعد از فوت شوهر

آیا مهریه بعد از فوت شوهر به زن تعلق میگیرد؟

ارث زن و مهریه بعد از فوت شوهر

مهریه بعد از فوت شوهر چگونه محاسبه میشود؟

شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر بعد از فوت شوهر به شکل است؟

آیا قانون سهم الارثی برای زن در نظر گرفته است؟

مهریه را چطور میشود از سهم الارث شوهر متوفی محاسبه کرد؟

طبق قانون زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند. این در صورتی است که عقد فی ما بین آنها دائمی باشد. در صورت عقد موقت رابطه توارث بین آنها برقرار نخواهد بود.

اگر مرد در زمان وفات فرزند یا نوه داشته باشد، سهم الارث زن او از مالش برابر یک هشتم اموال اوست. و اگر فرزند یا نوه ای نداشته باشد، سهم الارث همسر او برابر یک چهارم است و باقی مانده طبق قانون بین فرزندان تقسیم میشود.

همان طور که زن از شوهر خویش ارث میبرد، شوهر نیز از زن خویش ارث میبرد. در صورتی که زن در زمان وفات خویش فرزند یا نوه داشته باشد، سهم الارث شوهر او برابر یک چهارم اموال باقیمانده از زن است و در صورتی که زن فرزند یا نوه نداشته باشد، سهم الارث باقی مانده برای شوهر برابر یک دوم مال زن است و مابقی بین فرزندان طبق قانون تقسیم میشود.

حقوق زن بعد از فوت شوهر

مشاور حقوقی دادارتل پاسخ میدهد:

در صورتی که مرد زن خود را طلاق رجعی داده باشد و از زمان عده همسرش مانده باشد، به زن ارث تعلق خواهد گرفت.

در صورتی که مرد در حال بیماری باشد و همسر خود را طلاق بدهد تا یک سال اگر بر اثر بیماری بمیرد به همسر سابق او به شرط ازدواج نکردن تا آن موقع ارث تعلق خواهد گرفت.

در صورتی که زن بمیرد در صورتی که مهریه خود را نگرفته باشد

وارثین وی میتوانند درخواست مهریه کنند. از آنجا که شوهر هم از او ارث میبرد

در مهریه او نیز شریک میشود.

از این رو پس از کم کردن سهم ارث مرد، ما بقی مهریه باید به وارثین دیگر او پرداخت شود.

تکلیف مهریه بعد از فوت شوهر

در رابطه با مهریه بعد از فوت شوهر از آنجا که مهریه عندالمطالبه میباشد

و در هر شرایطی به ذمه مرد میباشد، حتی بعد از وفات شوهر نیز این حق از ذمه او خارج نمیشود،

لذا زن میتواند از وارثین مطالبه مهریه کند. وکیل پایه یک دادگستری در مشاورین حقوقی دادارتل پاسخ میدهد:

برای مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر ،  زن میتواند با مراجعه به دادگاه درخواست مهریه کند.

در این زمان ابتدا باید مهریه زن از اموال شوهر برداشته شود و مابقی بین ورثه طبق قوانین تقسیم شود.

توجه داشته باشید که برای محاسبه مهریه زمان فوت شوهر را در نظر میگیرند.

مثلا اگر مهریه زن سکه طلا میباشد، قیمت آن در زمان فوت شوهر محاسبه میشود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید