وکیل نفقه

وکیل نفقه

وکیل نفقه | همه چیز درباره نفقه

در باب وکیل نفقه که مربوط به امور مربوط به وکیل خانواده است اطلاعاتی را تقدیم حضور می کنیم.

در لغت نفقه هم خانواده انفاق و به معنای کمک و نیکوکاری است.

قانون مدنی نفقه را به این صورت معنا می کند:

نفقه به معنای مسکن، خوراک، البسه و اثاث منزلی است که به طور متعارف به زن تعلق می گیرد و با وضعیت او مناسب باشد. مثلا اگر زن در منزل پدری عادت به داشتن خادم داشته باشد، در منزل شوهر نیز داشتن خادم جزو نفقه محسوب می شود.

  1. نفقه در عقد دائم به شوهر واجب می شود.
  2. اگر زن تمکین نکند و وظایف همسری را انجام ندهد نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.
  3. بعد از طلاق تا زمان عده نفقه به عهده ی شوهر می باشد.
  4. زن می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر به دادگاه مراجعه و شوهر را محکوم کند.

هر کس که با وجود استطاعت مالی از دادن نفقه به همسر خود، خودداری کند، محکوم به حبس تعزیری درجه شش می شود.

پرداخت نفقه فقط به همسر خلاصه نمی شود، بلکه فرزندان و خویشاوندان هم حق نفقه بر مرد دارند. اما این نفقه در صورت ثروتمند بودن است و نفقه زن در هر حال بر مرد واجب می باشد و در صورت ندادن آن توسط شوهر، زن می تواند به محکمه مراجعه نماید.

وکیل نفقه | شرایط واجب شدن نفقه

زمانی که عقد دائم بین زن و مرد جاری می شود،

روابط زوجیت بین زن و مرد به وجود می آید و حق و حقوق زوجیت بین آنها ایجاد می شود.

این حقوق تا زمانی ادامه پیدا می کند که ایشان در وضعیت زوجیت بمانند.

وکیل نفقه پاسخ می دهد:

مرگ یا طلاق می تواند رابطه زوجیت را از بین برده

و دیگر زوجین به یکدیگر حق و حقوقی نخواهند داشت.

زن نسبت به شوهر وظایفی داشته که حق شوهر می باشد

و شوهر هم نسبت به زن وظایفی دارد که حق زن است.

که از جمله آن همین حق نفقه است که تا زمان زوجیت برقرار است.

لازم به ذکر است که اگر زن حقوق مرد را انجام ندهد، مرد می تواند با اثبات آن در دادگاه حق نفقه را از گردن خود زائل کند.

مثلا اینکه زن بدون اجازه از منزل بیرون برود و یا مال همسر را به هدر بدهد یا بدون اذن شوهر به کسی ببخشد.

در عقد موقت نفقه بر مرد واجب نیست مگر اینکه در زمان عقد جزو شرایط ضمن عقد باشد.

در این صورت نفقه بر شوهر واجب می شود. نکته دیگر این است که در عقد موقت حتما باید مهریه تعیین شود و گرنه عقد باطل است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید