انواع قرارداد

انواع قراردادها، احکام ، شرایط و آثار آنها

در این مقاله به بررسی انواع قرارداد ها میپردازیم.

 انواع قرارداد ها عبارتند از :

عقد لازم:

عقد لازم عبارت است از عقدی که هیچ یک از طرفین حق انحلال آن را نداشته باشند مگر در موارد معین شده.

عقد لازم را فقط در دو صورت میتوان منحل کرد:

  1. موارد معین شده در قانون و به موجب یکی از خیارات
  2. اقاله یا تفاسخ که به معنای همان شرایط نوشته شده درباره فسخ قرار داد است که بین دو طرف توافق میشود.

عقد جایز:

عقد جایز یعنی قراردادی که هر کدام از طرفین بتواند هر وقت که بخواهد قرار داد را به صورت یک طرفه فسخ نماید.

اصولا فسخ عقد جایز جزو ماهیت این عقد نیست و حق فسخ آن قابلیت اسقاط شدن را دارد، مگر اینکه جواز عقد در ارتباط با نظم عمومی است که در این صورت امکان لازم کردن نوع عقد امکان گذیر نمیباشد.

از طریق زیر میتوان عقد جایز را غیر قابل فسخ کرد:

  1. انعقاد عقد در قالب عقد صلح
  2. اضافه نمودن شرط عدم قابلیت فسخ در قرارداد
  3. گنجاندن عقد جایز ضمن عقد لازم
  4. درج شرط عدم قابلیت فسخ ضمن خود عقد

برای اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

انواع قرارداد در قانون اسلامی

لازم به ذکر است در صورت گنجاندن عقد جایز ضمن عقد لازم، ماهیت عقد جایز تغییر نمی کند، بلکه فقط عقد جایز از آن عقد لازم، کسب لزوم می کند. به این معنا که دیگر هیچ یک از طرفین نمی توانند هر وقت بخواهند عقد را فسخ کنند ولی عقد جایز همچنان با فوت، یا جنون یا سفه (اگر رشد شرط شده باشد) منفسخ می شود.

عقد دو وجهی: عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز

اصولا هرگاه قرارداد برای یک طرف ایجاد حق نماید، قرارداد نسبت به او جایز و نسبت به طرف دیگر لازم خواهد بود. مانند رهن. که این عقد نسبت به مرتهن که حقی برای او ایجاد شده است، جایز است و او می تواند هر قت که بخواهد عقد را فسخ نماید و مسبت به راهن لازم است و وی نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.

عقد خیاری: عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

عقد خیاری عقد لازمی است که در آن شرط خیار (اختیار و حق فسخ معامله) شده باشد.

عقد منجز: عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد.

تعلیق در انشاء یعنی وابسته کردن تشکیل و ایجاد معامله، که باطل است و تعلیق در منشا یعنی وابسته کردن وجود و تحقق ماهیت عقد، صحیح است.

عقد معلق: عقد معلق آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد.

همچنین بخوانید: وکیل کیفری

عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و اثر عقد است که در این گونه قراردادها، منوط به امر خارجی می شود.

عقد معوض: عقدی است که بر حسب طبیعت خود، دارای دو موضوع باشد. هر یک از طرفین در برابر مالی که می دهد یا تعهدی که بر عهده می گیرد، مال یا تعهد دیگری را برای حود تحصیل می کند.

لازم به ذکر است در عقود معوض، تفاوت ارزش دو عوض مانع از معوض شناختن عقد نیست، مگر آنکه عوض چنان ناچیز و کم بها باشد که عرف آن را نادیده گرفته و ظن و گمان صوری بودن عقد معوض ایجاد شود. مانند فروش یک ملک به یک شاخه نبات.

عقد مجانی: عقدی است که یک یا چند نفر بر اساس آن در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری می شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می کنند، بدون آنکه برای شخص یا اشخاص اخیر، التزامی ایجاد شود.

همچنین بخوانید: مشاوره حقوقی خانواده

عقد عهدی: عقدی است که اثر آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهد باشد.

اگر تعهد برای متعاقدین ایجاد شود به آن عقد دو تعهدی یا تعاهدی گویند (مانند قولنامه)

اگر تعهد تنها برای یکی از متعاقدین ایجاد شود، به آن عقد یک تعهدی گویند (مانند تعهد به عدم فروش)

عقد تملیکی: عقدی است که به موجب آن مالی از ملکیت یک شخص به شخص دیگر درآید که ممکن است موارد زیر باشد:

معوض: مانند بیع که عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

مجانی: مانند هبه که عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند.

تملک عین: مانند بیع

تملیک منافع: مانند اجاره که عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود.

عقد رضایی: عقدی است که به صرف ایجاب و قبول واقع می شود مانند عقد بیع

عقد تشریفاتی: در عقود تشریفاتی علاوه بر تراضی طرفین، تشریفات خاصی وجود دارد. مانند انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی، فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده، انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسوولیت محدود با سند رسمی، فروش اموال دولتی

همچنین بخوانید: وکیل پایه یک دادگستری

عقد عینی: عقد عینی عقدی است که علاوه بر ایجاب و قبول، نیازمند قبض نیز هست

عقد مسامحه ای: عقدی است که مبتنی بر گذشت و چشم پوشی می باشد مانند هبه. بنابراین در عقود مسامحه ای علم اجمالی کافی است

عقد مغابنه ای: در عقد مغابنه ای علم تفصیلی به مورد معامله لازم است.

عقد مشروط: عقدی است که در ضمن آن شرطی درج شده است.

عقد مطلق: عقدی است که شرطی در آن درج نشده باشد.

عقد فردی: عقدی است که آثار آن متوجه متعاملین و قائم مقام قانونی آنها است

عقد جمعی: عقدی است که علاوه بر متعاملین، کسانی را که در انعقاد عقد دخالت نداشته اند را نیز در بر گرفته و جمع را ملزم می کند. مانند قرارداد ارفاقی، پیمان دسته جمعی کار و عقد وقف.

عقد مبتنی بر مذاکره قبلی: در این نوع عقد، طرفین آزادانه به مذاکره پرداخته و شرایط عقد را تعیین می کنند

عقد الحاقی: در این نوع عقد یکی از طرفین که در موضع برتر قرار دارد، محتوای عقد را از قبل تعیین کرده و طرف دیگر بدون آن که بتواند تغییری در آن ایجاد کند، صرفا به آن ملحق می شود، مانند قراردادهای کار.

کلمات کلیدی : ۲

انواع قراردادها,وکیل قراردادها,قراردادها,قرارداد,قرارداد قابل فسخ,قرارداد غیرقابل فسخ,فسخ قرارداد,عقد لازم,عقد جایز,اقاله,تفاسخ,عقد خیاری,عقد منجز,عقد معلق,عقد معوض,عقد مجانی,تملیک منافع,عقد تملیکی,عقد مطلق,عقد مشروط,حق فسخ

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید